บริษัท ไทยไฮดรอลิค เซอร์วิส จำกัด
THAI HYDRAULIC SERVICES CO., LTD.
Copyright © 2011. Thai Hydraulic Services Co., Ltd. All rights reserved.          
Thai Hydraulics Services Co., Ltd.
Company Site Map

Home
About Us
Services
Gallery
Contact Us

บริษัท ไทยไฮดรอลิค เซอร์วิส จำกัด (THS) คือผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการซ่อมแซมกระบอกสูบไฮดรอลิค นิวเมตริก ทุกประเภท และให้บริการชุบฮาร์ดโครมซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในการผลิตและซ่อมสร้าง (Rebuild) กระบอกไฮดรอลิค ลูกกลิ้งฯลฯ โดยบริษัทฯสามาถซ่อมสร้างอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่า (O.E.M STANDARD)

THSเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างนักธุรกิจชาวไทยและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญช่างเทคนิคชาวแคนนาดาที่มีความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมด้านนี้มานานกว่า 30 ปี โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญชาวแคนนาดาและช่างผู้ชำนาญงานชาวไทยรับประกันในขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้

กระบอกไฮดรอลิคทุกชิ้นจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่เสีย
อุปกรณ์ทุกชิ้นจะได้รับการซ่อมและแก้ไขปรับเปลี่ยนใหม่อย่างละเอียด
การตรวจสอบงานอย่างใกล้ชิดระหว่างการซ่อมทุกขั้นตอน
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ซ่อมแล้วเสร็จให้ได้ตามมาตรฐานก่อนส่งออกจากโรงงานโดยเครื่องทนสอบแรงอัด (Test Pressure) เพื่อให้ได้มาตรฐาน O.E.M (Original Equipment Manufacturing)
บริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสำหรับใช้ในงานซ่อมสร้างกระบอกไฮดรอลิค และลูกกลิ้ง ฯลฯ ทุกประเภท
และทุกขนาด ด้วยทีมงานทีเชี่ยวชาญ การให้บริการที่รวดเร็ว และการดำเนินงานซ่อมโดยผู้เชี่ยวชาญของไทยไฮดรอลิค(One stop workshop)ทำให้สามารถควบคุมทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานของทางบริษัทฯ ทางเรามีการให้บริการงานซ่อมดังนี้

1. บริการชุบฮาร์ดโครม

- ดำเนินงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิค มีความชำนาญในการชุบฮาร์ดโครมการขัดเงาขัดภายในกระบอก การเจียร การถอด ประกอบกระบอกไฮดรอลิค แะทำการทดสอบมาตรฐาน (O.E.M Standard)
- ไทยไฮดรอลิคมีโรงงานที่สามารถให้บริการซ่อมสร้างได้ครบวงจร ช่วยขจัดความล่าช้า ลดขั้นตอนในการดำเนินการ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ทุกขั้นตอน

2. การใช้เทคโนโลยีที่ดีกว่าและการควบคุมคุณภาพอย่างละเอียดจะช่วยเพิ่มอายุการใช้งานอุปกรณ์อุตสาหกรรมการชุบฮาร์ดโครม ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้พื้นผิวกระบอกไฮดรอลิค ลูกกลิ้ง ฯลฯ ที่เก่าชำรุด ซึ่งฮาร์ดโครม (Hard Chrome) มีความแข็งแกร่งเป็นที่สองรองจากเพชรจึงช่วยต้านทานการกัดกร่อน ป้องกันการสึกหรอ มีคุณสมบัติที่น้ำไม่สามารถเกาะติดได้ และค่าสัมประสิทธิของความฝืดต่ำ ด้วยหลักการทำงาน คุณภาพมาก่อนเสมอ ( Quality Comes First ) จึงพร้อมจะมอบคุณภาพ ที่ดีที่สุด และรวดเร็วที่สุดแก่ลูกค้า เป้าหมายของเราคือ ทำให้ท่านพึงพอใจอย่างสูงสุด หากท่านได้ทดลองใช้บริการงานซ่อมที่ THS แล้วจะไม่ทำให้ท่านผิดหวัง บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านต่อไป